Spolek VHT Lysá nad Labem

pořádá ve dnech
26. - 28. KVĚTNA 2023

SKÁLY MÁCHOVA KRAJE
 
47. ročník
celostátního setkání VHT
INFORMACE O AKCI

Celostátní setkání Skály Máchova kraje je akce pro vysokohorské turisty a cykloturisty, která má za cíl poznání turistických a skalních oblastí Máchova kraje. Čtyřicátý sedmý ročník proběhne v kempu u Radváneckého rybníka ve Sloupu v Čechách. Během akce se uskuteční cvičné lezení na pískovcových věžích v okolí Sloupu a Modlivého dolu a túry na kolech, které povedou v méně známých oblastech Máchova kraje. Celou akci zajišťují zkušení členové Spolku VHT Lysá nad Labem.

MÍSTO SETKÁNÍ

Kemp u Radváneckého rybníka na okraji Sloupu (modrá turistická značka). Bude značeno tabulkami VHT. GPS souřadnice: N 50°44'45"N, 14°35'42"E.


PROGRAM:

Pátek 26. května 2023
Příjezd účastníků na tábořiště. Prostor pro akci bude zajištěn od 17 hod. Zahájení ve 20 hodin.

Sobota 27. května 2023
Dle výběru - cvičné lezení na skalkách v oblasti Modlivého dolu a okolí Sloupu, tradiční lanovka, slackline, výlet na kolech do 50 km po značených cestách. Večer táborák s kytarou.

Neděle 28. května 2023
Obdobně jako v sobotu s ohledem na to, že ukončení akce je ve 13 hodin. V případě přeháněk polezeme na Kašparáku.

 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ve vlastních stanech v prostoru kempu, stravování vlastní. V kempu jsou umývárny, WC a zdroj pitné vody.
 
VÝSTROJ A VÝZBROJ

Turistické vybavení pro pohyb v náročném terénu. Pro lezení na pískovci je nutná měkká obuv - lezečky, botasky apod., na cyklotúru doporučujeme horské kolo.
 
ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Minimální osobní lékárničku musí mít každý účastník. Každý se účastní akce na vlastní nebezpečí.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

činí 100,-Kč (děti 50,-Kč) a hradí náklady na přípravu a vedení akce. Kdo podpoří náš oddíl, bude odměněn tradiční tombolou. Ubytování v kempu si hradí každý sám.
 
VEDOUCÍ AKCE

Radek VYDRA, Masarykova 848, Lysá n.L., mobil 728 210 902
 
UPOZORNĚNÍ
 • akce probíhá v CHKO Lužické hory
 • přihláškou se účastník zavazuje, že se podřídí pokynům organizátorů
 • akce se koná za každého počasí. Za deště a mokra je zákaz lezení
 • během akce nejsou povoleny individuální výstupy po cvičných skalách
 • doporučujeme mapu Mělnicko a Kokořínsko 1:50 000 (KČT 16), Máchův kraj (KČT 15) A kOKOŘÍNSKO 1: 25 000
 
PRAVIDLA SPORTOVNÍHO LEZENÍ
 • obtíže výstupu překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním
 • respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí
 • každý lezec je povinen při výstupu i sestupu dbát o bezpečnost, dodržovat zásady jištění a chránit zdraví svoje i svých spolulezců. Proto sólo lezení do tohoto sportovního odvětví nepatří
VÝSLOVNĚ JE ZAKÁZÁNO
 • jakákoliv úmyslná změna povrchu skály
 • používání magnézia, umělých pomůcek k usnadnění výstupu nebo jistících pomůcek poškozujících skálu (vklíněnců, friendů, klínů apod.)
 • lezení na mokrém pískovci a to i ve spárách a komínech
 • lezení pod vlivem alkoholu nebo drog
Zveme všechny přátele přírody a aktivního odpočinku, organizované i neorganizované turisty na krásné zážitky z jarní přírody.

Spolek VHT Lysá nad Labem


Zpět na úvodní stránku